Lidernet
Servei de Neteja

Serveis

Neteja d' Oficines

Els nostres serveis, especialment pensats per a la neteja d'oficines, despatxos i altres llocs de treball administratiu, li proporcionaran uns ambients de treball nets i agradables. Tenir un entorn de treball en perfectes condicions higièniques és un factor molt positiu a l'hora de garantir un entorn productiu i eficaç. Aquests poden ser efectuats en els horaris més convenients per al seu negoci.   

Personal, mètodes i maquinària de neteja 

Els nostres serveis estan avalats per un complet equip de professionals qualificats amb una àmplia experiència i especialització en la neteja d'oficines i despatxos. Així mateix, disposem d'especialistes en diferents tipus de neteja tècnica de vidres. Lidernet disposa per a la realització del seu treball de la més moderna maquinària i de les eines més apropiades per a cada tipus de neteja existent en el mercat.    


Neteja de comunitats

La neteja és un factor diferencial de la imatge de l'habitatge ja que és el que es projecta tant als residents com a les persones que la visiten. És important preservar la integritat d'una comunitat perquè aquesta no es devaluï per l'ús o simplement pel temps. Lidernet es compromet a donar uns serveis de qualitat sempre compromesos amb la satisfacció de totes les necessitats de les nostres comunitats. La nostra experiència ens permet desenvolupar programes de neteja tant en temes econòmics com en freqüència de serveis pensats específicament per a les Comunitats de Propietaris. Més de 40 Comunitats de Propietaris confien Lidernet per a la neteja dels seus edificis. Sol·liciti les nostres referències. 

Personal, mètodes i maquinària de neteja 

Els nostres serveis estan avalats per un complet equip de professionals qualificats amb una àmplia experiència i especialització en la neteja de comunitats de propietaris. Així mateix, disposem d'especialistes en neteja tècnica de cristalls. Lidernet disposa per a la realització del seu treball de la més moderna maquinària i de les eines més apropiades per a cada tipus de neteja existent en el mercat.